Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /data/web/virtuals/13145/virtual/www/subdom/old/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Kajak bezpečně a pohodově – nový web na stránce: www.kajakar.cz
 Náhodná fotografie. Aktualizuj pro další.

Plavání v divoké vodě 3/3

 

Doplňkové techniky plavání

Odražení se od překážky:

 • Pokud se nám včas nepodaří překážce vyhnout, je možné se od ní odrazit.
 • Opět platí, že se nepereme s proudem, ale využíváme ho.
 • To znamená, že se na překážku naplaveme v poloze na znak. Jsme natočeni a nakloněni jako při přejezdu proudu, a snažíme se o to, abychom doplavali k okraji překážky, ne k jejímu středu.
 • Jakmile se překážky dotkneme nohama, následuje mohutné odražení do strany mimo překážku.
 • Nesmíme se na překážku nechat natlačit a pokrčit nohy. Voda nás velmi rychle zamáčkne do dřepu a následné překonání její síly je velmi obtížné či nemožné.
 • Tato technika se používá, pokud je překážka krátká (menší kámen apod.) nebo pokud se nám podaří se k ní přiblížit na okraji. Jde o to, abychom byli schopni překážku odražením se od ní minout.
.

Vyskočení na překážku nebo překonání překážky:

 • Pokud plavec není schopen překážku minout, snaží se na překážku vyskočit nebo ji překonat vrchem.
 • Nejhorším způsobem překonání překážky je její podplavání. Nikdy není jisté, co je pod hladinou. Například zúžený prostor, větve apod. V těchto případech hrozí zaklesnutí pod vodou a na případnou efektivní záchranu zbývá velmi málo času.
 • Překonávání překážky (například padlý strom) je snad jediná technika plavání, kdy plaveme po proudu hlavou napřed a břichem dolů.
 • Provedení je následující: K překážce se blížíme v poloze pasivního plavání. Je třeba se uklidnit a zkoncentrovat. Těsně před překážkou se plavec otočí na břicho a hlavou po proudu směrem k překážce. Ruce položí na překážku a jedním prudkým pohybem se vyšvihne na překážku.
 • Vše vyžaduje koordinaci pohybu rukou i nohou a správné načasování.
 • Konečná poloha je na překážce.
 • V horším případě za překážkou kam se dostaneme přesunutím přes ni.
 • V případě, že zůstaneme na překážce, máme čas se zorientovat, nabrat síly pro další plavání anebo vyčkat na záchranu.
 • Pokud překážku překonáme (přesuneme se přes ni), je třeba si uvědomit, že padáme po hlavě do neznámého terénu. Této situaci se snažíme při překonávání překážky vyhnout. Pokud se do ní ale dostaneme, je třeba mít ruce před sebou a přejít do parakotoulu. To znamená, že neskáčeme šipku, ale sbalíme se do klubíčka. Přes překážku se překulíme a hned za ní se snažíme zorientovat. Neváháme a jednáme. Může zde být mělčina, vracák, hromada klacků, další peřeje…
.

Využití pádla:

 • Pádla se při plavání nezbavujeme.
 • Po vylovení ho budeme potřebovat a navíc se dá úspěšně použít při plavání.
 • Při plavání se dá použít při pasivním i aktivním plavání.
 • Při pasivním plavání leží plavec naznak a pádlem zabírá pozpátku.
 • Při aktivním plavání naopak leží na břiše a pádlem zabírá vpřed.
 • Při obou technikách využíváme delšího dosahu a efektivnějšího záběru. Opět zde však platí, že plavání s pádlem je fyzicky i technicky náročné a je vhodné ho použít ve správnou chvíli a na správném místě.
 • Mimo plavání je možné pádlo použít (stejně jako při pádlování) pro zavěšení se do vracáku, nebo ho můžeme podat kamarádovi, který ve vracáku stojí a vtáhne nás do něj.

.

Kombinace stylů

 • V praxi málokdy použijeme pouze jeden styl plavání.
 • Jak již bylo řečeno. Základním stylem je pasivní plavání na znak.
 • Doplňující techniky: Aktivní plavání, vyhnutí se či překonání překážky, plavání s pádlem, plavání s lodí a improvizace dle momentální situace.

.

Plavání s lodí

 • Pokud při rozplavbě vodák nepřijde o loď, zbytečně se ji nezbavuje hned z několika důvodů.
 • Především ji ještě bude potřebovat, a pokud má loď pod kontrolou, lépe se mu ji zachraňuje.
 • Loď při plavání uchopíme za horní úchyt (ten výše proti proudu) a plaveme v poloze pasivního plavání. Plavec je v bezpečné poloze na znak vedle lodě anebo pod lodí. Loď drží za horní úchyt a nechá ji volně vyvlát po proudu.
 • Pokud je loď dnen vzhůru, zbytečně ji neotáčí. Loď je částečně naplněna vzduchem a dobře plave.
 • V případě potřeby se dá loď použít jako plovák. Rukama se plavec chytí horního úchytu a nohy umístit na loď. V této poloze si vodák odpočine a nebere síly pro další záchranu.
 • Nikdy nelez v peřejích na loď. Docílíš pouze toho, že loď převrhneš a naplníš vodou. Další její záchrana anebo využití pro plavání je pak problematická.
 • Při plavání nastávají i situace, kde je třeba loď pustit a dostat se co nejdále od ní. Obecně jsou to těžší peřeje, válce, průskoky,… V těchto terénech se stává loď pro plavce nebezpečnou a je vhodné se jí zdaleka vyhnout. Naplněná loď vodou váží okolo 200 kg. U expedičních a creekových lodí pak okolo 300 kg. Tato váha vody v tvrdém trupu lodě doplněná o kinetickou energii získanou v peřejích je pro plavce velmi nebezpečná.
.

Závěr

 • Při plavání je třeba mít situaci pod kontrolou.
 • Neváhat, nespat a dělat správné věci na správném místě a ve správnou chvíli. V neposlední řadě i se správnou intenzitou.
 • Když už se něco nepovede, nevadí. Zvol nové vhodné místo a pokus se dostat do vracáku znova.
 • To ale neznamená, že se máš pokoušet stále. Vyhni se kamenům, stromům,… A teprve pak zamiř tam, kam potřebuješ.
 • Vždy přemýšlej a neustále vyhodnocuj situaci.
 • Nevhodné použití technik plavání vede pouze k vysílení a ztrátě morálu.
 • Používané techniky plavání měj nacvičené a používej ty, která zvládneš a které vedou k výsledku.

.

Jícha

.  

<– Předchozí